Сообщение без заголовка

Дата публикации: Oct 25, 2016 1:6:57 AM

Кыргыз тил кунунѳ карата иш план тузулуп, бекитилди. Иш план боюнча класс  жетекчилер ачык тарбиялык сабактарды ѳтүштү. 5 «Б» класс менен Маниярова Г.М. «Кыргыз тили кылымдарды карыткан» деген темада ачык тарбиялык сабак ѳтүү. Бул сабакта кыргыз тилин даӊазалаган обондуу ыр ырдап берди. Ошондой эле манастан узунду айтышты, «акыйнектери менен алдыга чыгышты. Куплеттер айтылды. Калган класстын окуучулары да жогорку дегээлде ачык класстык сааттарды  ѳтүштү. Сценка коюшту, ыр ырдашты. Жалпы алганда ачык класстык сааттар максатына жетти.