Мектептин депутаттарынын шайлоосу

Дата публикации: Oct 24, 2016 8:3:18 PM

 Быйыл жаңы проект менен мектептин депутаттары шайланышты. Бул шайлоо шветтин өкүлдөрүнүн колдоосу менен жүргүзүлдү. Шайлоого окуучулар абдан кызыгуу менен катышышты. Шайлоонун бүт эрежелерин сактап жогорку деңгээлде өтүп, алкыш алдык. 10 окуучу катышып 6 окуучу депутатыкка өттү. Депутаттыкка катышкан окуучулар абдан чуркашты. Шайлаганы келген окуучулар кундөлүктөр менен кирип шайлашты. Линейкадан айыл өкмөт шайлоону жакшы өткөргөн мугалимдерге грамота тапшырылды. Ошондой эле 6 депутатка мандаттары тапшырылды. Күбөлүк жана төш белгилер берилди.