Кумдан жасалган скульптуралар музейи

Дата публикации: Nov 14, 2016 11:17:45 PM

Окуучулар кумдан жасалган скульптуралар музейине киргенден баштап кызыгуу менен көрүп, сурап башташты. Ошондой эле ар бир скульптура жөнүндө айтып берип жаткандарды кунт коюп угушту. Өздөрүнүн кызыккан суроолорун берип жооп алышты.