ОКУУ ПРОЦЕССИНИН ПОРТФОЛИОСУ

усулдук 2.docx
усулдук 1.docx
усулдук 4.doc
усулдук4-3.docx
усулдук4-2.docx
усулдук1.docx
усулдук2.docx

Башталгыч класстарынын мугалимдеринин семинары

Документ Microsoft Word.docx

"Окуп, түшүнүү-окуучулардын билим сапатын көтөрүүнүн 

башкы өбөлгөсү" деген темадагы семинар

семинар.docx
усулдук бирикме 2-чейрек.docx
Документ Microsoft Word.docx
3 чейрек Айнура эже.docx