НЕГИЗГИ

Касымалы Бектенов атындагы Кара-Ой жалпы орто билим берүү мектеби Ысык-Көл облусу, Кара-Ой айылы, Кыргыз Республикасы

Кара-Ойская средняя общеобразовательная школа им.К.Бектенова Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика

Адрес: ул.Советская 27

722314, с.Кара-Ой

Кыргызская Республика

тел: +996 3943 54285

e-mail: bektenov.emektep.info

Мамытова Р.Т.

Директор школы

Токсекеева Э.А.

Зам.директора по учебной работе

Асамбаева Ш.К.

Зам.директора по воспитательной работе

Абдыкалыкова А.С.

Соцпедагог

Мектептин миссиясы:

К.Бектенов атындагы орто мектеп жалпы орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге башталгыч, негизги жана жалпы билим берүүгө багытталат. Ата-энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө менен азыркы коомдо натыйжалуу иштөө жөндөмдүү, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо.