ОКУУ ПРОЦЕССИНИН ПОРТФОЛИОСУ

2016-2017 окуу жылынын 2 чейректик усулдук отчет


усулдук2.docx


Башталгыч класстарынын мугалимдеринин семинары
"Окуп, түшүнүү-окуучулардын билим сапатын көтөрүүнүн 
башкы өбөлгөсү" деген темадагы семинар

Дене тарбия сабагынан семинар

усулдук бирикме 2-чейрек.docx


Усулдук иштеринин 3 чейректик отчетуComments