МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ


4-1 салыштыруу мониторинги 2017-20182016-2017 1 чейрек менен 2 чейректи салыштыруу 1-4 класс


5-11 классы
2016-2017 салыштыруу мониторинги


4-1-чей сал мон-г 2015.docx

I-II ч сал.мониторинги.docx


II-III чейректи салыштыруу мониторинг 1-4 класс.docx

Салыштыруу мониторинг 5-11 класс.docx


3-4 чейректи салыштыруу мониторинги

Comments